click to enable zoom
Loading Maps logo

Floriade 2022

Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.  De website van de Floriade Organisatie geeft u een breeder beeld van de duurzame initiatieven en meer interessante informatie over het doel en de ambities van de organisatie.

Groener, beter, leefbaarder

De start van het Floriade 2022 project is het beginpunt van de nieuwe ontwikkeling van Almere. Almere heeft de ambitie om de groenste stad van Nederland te worden. En dat kan met grote projecten, maar ook door de burgers de mogelijkheid te bieden om per ingeleverde tegel plantjes af te halen die in de plaats van die tegel  komen. Een stap tegelijk in combinatie met reuze-stappen. Voor meer inspiratie en concrete voorbelelden van groene initiatieven binnen Almere nodigen wij u uit de website “Growing Green Cities” te bezoeken.

2ndhome4u helpt de aannemers die voor Floriade aan de slag gaan met husivesting van hun expat medewerkers.